Η έννοια του brand και η σημασία της ξεκάθαρης τοποθέτησης του, είναι ίσως η σημαντικότερη άμυνα στους κινδύνους της απομίμησης και της αντιγραφής.

“Ο Δημήτρης Γκαρτζονίκας μοιράζεται σκέψεις και ιδέες σε ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από τους ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου.

Η έννοια του brand και η σημασία της ξεκάθαρης τοποθέτησης του, είναι ίσως η σημαντικότερη άμυνα στους κινδύνους της απομίμησης και της αντιγραφής.

Το branding έχει αλλάξει τους παραδοσιακούς κανόνες και έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και εργαλεία.

Παράλληλα, τα micro-tribes είναι μια τάση που αναπτύσσεται εδώ και καιρό, ειδικότερα στα κοινωνικά δίκτυα. Οι αλλαγές που γίνονται στους αλγορίθμους εύνουν τα κλειστά γκρουπ, που σημαίνει ότι βλέπουν την αξία των μικρών αλλά πιστών ομάδων σε σχέση με τις μεγάλες σελίδες των likes και «μου αρέσει».

Ένα σωστό tribe μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως πυρήνας και δημιουργός νέων οπαδών αλλά και ως βασική ασπίδα προστασίας από επιθέσεις ανταγωνιστών ή haters.

Αυτά και πολλά περισσότερα αναφέρει ο Δημήτρης σε μια μορφή κειμένου που περισσότερο θυμίζει συλλογή από posts και έτσι διαβάζεται πολύ εύκολα και γρήγορα.”