Ένα πόνημα γεμάτο ενέργεια, που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα γύρω από το marketing

Ένα πόνημα γεμάτο ενέργεια, που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα γύρω από το marketing, με εργαλείο την τέχνη, την διανόηση και τη φιλοσοφία. Μας οδηγεί με ένα τρόπο ζωντανό, αγγίζοντας ένα μεγάλο φάσμα από τάσεις και τεχνολογίες, σε δρόμους που μπορούν να διαμορφώσουν το business του μέλλοντος. Την ίδια στιγμή όμως δίνει πρακτικές απαντήσεις και προτείνει χειροπιαστές προσεγγίσεις για το πως το brand μπορεί και πρέπει να είναι ο θεμέλιος λίθος σε αυτό το μέλλον, εισάγοντας την έννοια των Micro-tribes χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Μια πολυδιάστατη και τολμηρή ματιά που σίγουρα μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα ερεθίσματα στον αναγνώστη.